Критерії вибору першого місця роботи в теле- і радіожурналістиці: опитування студентів

10.17721/2522-1272.2022.81.10 (DOI)

УДК 070:654.19:[331.5:303.62-057.87]

Федорчук Людмила Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат філологічних наук, до-цент кафедри телебачення і радіомовлення,
0000-0001-6485-9496 (ORCID)

Резюме

Це дослідження мало на меті розширити розуміння того, які критерії обирають для себе студенти Інституту журналістики при виборі майбутньої роботи в теле- і радіожурналістиці.

Дослідження також презентує, як вплинуло на вибір студентів повномасштабне вторгнення військ рф на територію України. Дослідження передбачало використання двох методів – опитування студентів та порівняння результатів опитувань двох років – 2021 і 2022.

Найбільш поширеними виявились такі критерії: рейтинг, контент, аудиторія, незалеж-ність, команда, потужності, заробітна плата, соціальні мережі, дотримання стандартів, репутація.

Порівняння сумарних показників критеріїв для радіо і телебачення свідчить, що ‘контент’ втратив абсолютну перевагу серед критеріїв, хоча і лишився лідером у 2022 р. ‘Команда’, ‘дотримання стандартів’ і ‘незалежність медіа’ стали суттєво більш визначальними, ніж у попередньому році. Найбільший ріст показав критерій ‘заробітна плата’, що може свідчити про зниження економічного рівня опитаних й очікування подальшого руйнування економіки через війну рф проти незалежної України. Суттєво зменшилась доля критерію ‘рейтинг’ та ‘потужності’. А критерій ‘репутація’ з вагомими кількісними показниками фіксується лише у 2022 році.

Результати дослідження вагомі для корегування змісту журналістської освіти загалом і викладання теле- та радіожурналістики зокрема.

Ключові слова: тележурналістика; радіожурналістика; контент; критерій; опитування.

Завантажити PDF статті

Залишити відповідь