Архів категорії: Випуск 81

Критерії вибору першого місця роботи в теле- і радіожурналістиці: опитування студентів

10.17721/2522-1272.2022.81.10 (DOI) УДК 070:654.19:[331.5:303.62-057.87] Федорчук Людмила Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, Навчально-науковий інститут журналістики, кандидат філологічних наук, до-цент кафедри телебачення і радіомовлення, 0000-0001-6485-9496 (ORCID) Резюме Це дослідження мало на меті розширити розуміння того, які критерії обирають для себе студенти Інституту журналістики при виборі майбутньої роботи в теле- і радіожурналістиці. Дослідження також презентує, як… Читати далі »

Воєнний репортаж у сучасних медіа

10.17721/2522-1272.2022.81.9 (DOI) УДК 070.422:355/359 Букіна Наталія Валерїівна, Національний авіаційний університет, факультет журналі-стики і міжнародних відносин, канд. філол. наук, доцент, 0000-0002-5993-6562 (ORCID) Резюме Наукова розвідка має сприяти вирішенню проблеми розвитку жанру воєнного репортажу в сучасних українських медіа, вихованню журналістів, які спеціалізуються на цій тематиці, створенню відповідних курсів підготовки і перепідготовки. Саме воєнні кореспонденти мають можливість і… Читати далі »

Стан та перспективи розвитку медіакритичних інтернет-ресурсів в Україні

10.17721/2522-1272.2022.81.8 (DOI) УДК 007:004.738.5:070.447 Загоруйко Наталія Анатоліївна, кафедра журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат філологічних наук, старший викладач,  0000-0001-8192-2573 (ORCID) Резюме Мета статті – виявити стан розвитку вітчизняних медіакритичних інтернет-ресурсів та специфіку їх діяльності. Завдання статті: 1) дослідити сучасний вітчизняний медіадис-курс; 2) проаналізувати проблемні аспекти медіакритичних видань; 3) виявити перспективи розвитку української медіакриики,… Читати далі »

Характер перших англійських газет очима сучасника драматурга Бена Джонсона в його п’єсі “Склад новин”

10.17721/2522-1272.2022.81.7 (DOI) УДК 007:070.000.93(410) Мелещенко Олександр Костянтинович, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор, 0000-0002-0012-5669 (ORCID) Резюме Розглядається характер перших англійських газет очима сучасника драматурга Бена Джонсона в його п’єсі “Склад новин”. Ці видання-первістки успадкували від своїх попередників – власне книг, так званих “книг новин”, “ярмаркових відомостей”, “балад новин”,… Читати далі »

Еволюція концептного простору заголовків українських і польських медіатекстів на тему COVID-19

10.17721/2522-1272.2022.81.6 (DOI) УДК 81`42+070:82-92(477/438) Борщевський Сергій Вікторович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент кафедри мови та сти-лістики, канд. філол. наук, 0000-0002-5538-8036 (ORCID) Резюме Статтю присвячено вивченню лінгвальних (лексико-семантичних та граматичних) засобів подання об’єктивної інформації в умовах колективної небезпеки як для України, так і для найближчих країн-сусідів, а саме Польщі, відразу на… Читати далі »

Корпоративні комунікації в Україні в умовах війни з росією

10.17721/2522-1272.2022.81.5 (DOI) УДК 007:659.4.001.55:070.486:338.4 Олтаржевський Дмитро Олегович, Навчально-науковий інститут журналістики Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 0000-0002-9816-303X (ORCID) Резюме Мета цього дослідження – схарактеризувати особливості корпоративних комунікацій в умовах війни. Чи змінюється їхня інтенсивність, якими є пріоритетні групи стейкхолдерів, тематичні вектори й тональність, які канали комунікації використовуються за таких… Читати далі »

Комунікативні бар’єри для людей з інвалідністю в Україні: масмедійний аспект

10.17721/2522-1272.2022.81.4 (DOI) УДК 007:304:659.3:316.344.6(477) Полумисна Ольга Олексіївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри журналістики; докторант кафедри соціальних комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, 0000-0002-4289-0588 (ORCID) Резюме У статті головною метою було з’ясувати причини несприйняття людей з інвалідністю в соціумі, через що виникають комунікативні бар’єри у спілкуванні з ними… Читати далі »

Розвиток лояльності аудиторії на основі знань про комунікаційну поведінку фанатів: «від закоханості до ідентичності»

10.17721/2522-1272.2022.81.3 (DOI) УДК 316.77:659.117:659.123.5 Крайнікова Тетяна Степанівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор наук із соціальних комуні-кацій, доцент, 0000-0002-2132-2020 (ORCID) Крайніков Едуард Владиславович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат психологічних наук, доцент, 0000-0003-3825-9694 (ORCID) Єжижанська Тетяна Сергіївна, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, факультет журналістики, старший викладач, 0000-0002-4114-7207… Читати далі »

Медіарегулювання в системі інформаційного права: правовий контекст створення механізмів регулювання медій

10.17721/2522-1272.2022.81.2 (DOI) УДК 007:070.133:342.732 Приступенко Тетяна Олегівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри періодичної преси Навчально-наукового інституту журналістики, кандидат історичних наук, професор 0000-0001-9546-8228 (ORCID) Резюме Виділено три компоненти механізму регулювання медій – державне регулювання, спільне регулювання та саморегулювання. Розглянуто міжнародну та вітчизняну нормативно-правову базу реалізації державного регулювання засобів масової комунікації. Виділено проблему відсутності… Читати далі »

Рецепція серіалу «Гра в кальмара» у світових медіа: причини популярності

10.17721/2522-1272.2022.81.1 (DOI) УДК 007:791.242:659.3(100) Елліна Дмитрівна Циховська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доктор філол. наук, професор, 0000-0002-2524-9991 (ORCID) Резюме У статті розглянуто феномен популярності південнокорейського антиутопічного серіалу «Гра в кальмара» («Squid Game»), який вийшов 17 вересня 2021 р. на стримінговому сер-вісі Netflix і став його найбільшим успіхом, а також глобальною культурною… Читати далі »