Наукові записки Інституту журналістики. Том 1(70), 2018 р.

На обкладинці вміщено фото доктора філологічних наук, професора Наталії Петрівни Шумарової, завідувача кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) у 1973 році.

Кандидатську дисертацію захистила в 1980 р., докторську – в 1994 р.

Працює в університеті з 2002 р., з 2004 р. і до цього часу – завідувач кафедри мови та стилістики інституту журналістики.

Основні напрямки наукової діяльності: соціолінгвістика, психолінгвістика, стилістика, культура мови.

З 2004 року і до цього часу – головний редактор наукового журналу «Стиль і текст».

Читала лекції у вищих навчальних закладах України (Суми, Миколаїв) та Польщі (Жешув, Тичин, Познань).

Учасник міжнародних конгресів і конференцій (Україна, Росія, Болгарія, Фінляндія, Польща, Франція, Швейцарія, Німеччина).

Член міжнародного наукового товариства з соціолінгвістичного вивчення контактів мов та мовної політики в світі (Пікардійський університет ім. Жуля Верна, Франція).

Постійно керує роботою аспірантів і докторантів. Під її керівництвом було захищено 3 докторські і 9 кандидатських дисертацій.

Автор понад 130 наукових праць, зокрема 2 монографій, 2 словників (співавтор) та 2 навчальних посібників. Праці Н.П.Шумарової друкувалися в Україні, Білорусі, Росії, Болгарії, Польщі, Франції, Бельгії, Німеччині.

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Владимиров В. Структура й основні положення сучасної китайської теорії журналістики

Белецька А. Фiлософське підґрунтя дослідження масовоемоцiйних процесiв у соцiальних комунiкаціях

Ромах О. Кваліфікація проблем у дискурсі наукових досліджень

ТЕОРІЯ ПУБЛІЦИСТИКИ

Галич В. Семіотична хора пейзажної деталі в публіцистиці

Бухтатий О., Шевченко Г., Левченко С. Становлення і розвиток локальної «бригадної» (фронтової) преси Збройних Сил України як успішний приклад військово-цивільного партнерства

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Комащенко І. Комунікаційний менеджмент та механізми його реалізації для презентації інноваційних проектів

ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА

Загорулько Д. Гейміфікований інформаціний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія

Овсянніков А. Відеохостинги як перспективна платформа для інтеграції українських телеканалів

ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сиваш К. Залученість аудиторії медіаперсоною як група психологічних медіаефектів: інтерпретація явища та аналіз

Залишити відповідь