Архів автора: Бровко Ліза

Методи та інструменти популяризації Королівського Євангелія

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.6 UDC 070-048.67:27-247(477.87) Шумицька Галина Василівна, Ужгородський національний університет, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики. https://orcid.org/0000-0001-7806-2963 Шаркань Василь Васильович, Ужгородський національний університет, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики. https://orcid.org/0000-0002-9162-5756 Резюме Метою статті є розробка PR-інструментарію для популяризації унікальної рукописної пам’ятки 1401 року – «Королівське Євангеліє», оригінал якого зберігається у фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Пам’ятка з… Читати далі »

Корпоративні медіа українського агробізнесу: тематика та функції

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.5 UDC 007:659.4:070.48:338.43(477) Олтаржевський Дмитро Олегович, Навчально-науковий інститут журналістики Київ- ського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. https://orcid.org/0000-0002-9816-303X Кудіна Оксана Сергіївна, Навчально-науковий інститут журналістики Київського наці- онального університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури. Поправка Ольга Андріївна, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студент магістратури. Резюме Ця стаття… Читати далі »

Історичний репортаж. Розвиток теорії, збагачення емпірики

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.4 UDC 070:930.85 Василенко Микита Кімович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, д. філол. наук, професор. https://orcid.org/0000-0002-8592-7029 Резюме В сучасних наукових розробках досить рідко виникає тема історичного репортажу. Тим часом, історичний репортаж з пізнавальним контентом у нинішніх соціально-економічних умовах набуває неоціненного значення в плані естетичного і патріотичного виховання. Мета статті – на… Читати далі »

Антропоцентризм у соціальній журналістиці України

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.3 UDC 007:659.3:070.15 Синчак Богдан Анатолійович, Київський університет культури, аспірант. Український гуманітарний інститут, викладач. https://orcid.org/0000-0002-8186-5692 Резюме У статті розглянуто явище соціальної журналістики в Україні, обґрунтовується її важливість та необхідність як самобутньої ланки діяльності в журналістиці. Мета дослідження – узагальнити наявний досвід класифікації соціальної журналістики в Україні та порівняти його із зарубіжним. На базі отриманих результатів… Читати далі »

Концептний простір заголовків (на матеріалі медіатекстів на тему COVID-19)

https://doi.org/10.17721/2522-1272.2021.79.2 UDC 81`42+070:82-92 Мариненко Ірина Олегівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, доцент кафедри мови та стилістики, канд. філол. наук. https://orcid.org/0000-0002-2836-758X Шумарова Наталія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, завідувач кафедри мови та стилістики, д. філол. наук, професор. https://orcid.org/0000-0003-0766-8807 Резюме Метою статті є розбудова концептного поля заголовків медіатекстів… Читати далі »