Особливості комунікаційної системи профспілкової організації як громадської організації

DOI: 10.17721/2522-1272.2023.84.9  

УДК 659.3:331.105.44(477)

Удовенко Анна Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики, аспірант,
0000-0002-3306-7565

Резюме

Мета цього дослідження – визначення особливостей комунікаційної системи професійної спілки як громадської організації з урахуванням її ролі у захисті прав та інтересів працівників. Проаналізовано вплив цих особливостей на внутрішню динаміку організації та ефективність досягнення її основних цілей. У роботі використано загальнонаукові методи та підходи. Ключовим науковим підходом був соціально-комунікаційний. Усі джерела та роботи науковців вивчалися за допомогою аналітико-синтетичного методу. Метод порівняння використано для виокремлення унікальних ознак, притаманних лише комунікаційним системам профспілкових громадських організацій. Індуктивний метод було застосовано під час зіставлення поглядів науковців на основні поняття та терміни дослідження.

Показано, що комунікаційна система профспілкових громадських організацій має притаманні лише їй ознаки. Виявлено, що розбіжності в комунікаційній системі громадських організацій та комунікаційній системі профспілкових громадських організацій наявні в засобах передачі інформації та кількості та видах стейкхолдерів. Простежено, що на це впливає особливість українського законодавства, яке стосується громадських об’єднань та сфери діяльності профспілок. Визначено, що до особливих засобів передачі інформації в комунікаційній системі профспілкових організацій належать «страйки» та «профспілкові вісники». Також унікальною ознакою і однією з особливостей комунікаційного процесу в профспілках є такий стейкхолдер як «роботодавець».

Ключові слова: комунікаційна система; зовнішня комунікація; внутрішня комунікація; профспілки; громадські організації.

Завантажити PDF статті