Архів категорії: Випуск 77

Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.7 УДК 007:62:659.3(477) Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук Кисіль Вероніка Володимирівна, видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, аспірант Резюме Стаття присвячена аналізу інструментів для популяризації технічних наук. Розглянуто рівні державного фінансування у провідних країнах, а також кількість науковопопулярних видань у різних країнах світу. Мета цієї… Читати далі »

Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс

DOI  https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.6 УДК 070.431.2:378.4 Газетно-журнальне виробництво:діяльність медіа і навчальний курс Підлуцький Олексій Георгійович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент Резюме Стаття узагальнює досвід викладання курсу «Газетно-журнальне виробництво» в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і дає оцінку ефективності різних навчальних завдань для здобуття студентами компетенцій, необхідних для… Читати далі »

Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.5 УДК 007:659.4.000.93:070.486:338.4 Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект Олтаржевський Дмитро Олегович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. https://orcid.org/0000-0002-9816-303X Резюме Ця стаття досліджує витоки та світовий історичний досвід галузі корпоративних комунікацій, яка із зростанням та глобалізацією великого бізнесу на початку ХХ ст. виокремилась у… Читати далі »

Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-Х років

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.4 УДК 007:070.19 Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-Х років Хамедова Ольга Анатоліївна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент. https://orcid.org/0000-0002-9545-4464 Резюме У статті аналізуються чоловічі повсякденні і дозвіллєві практики у середовищі українських робітників, які відтворені у пресі 1920–1930-х років. Мета розвідки – визначити особливості моделювання… Читати далі »

Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США)

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.3 УДК  050.42(477-87:[430+73])”1945/2000″ Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США) Козак Сергій Борисович, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, головний філолог, кандидат філологічних наук Резюме Мета цієї статті – з’ясувати імена та діяльність літературних співробітників (редакційних працівників та позаштатних авторів) газети «Українські вісті» крізь призму публікацій цього еміграційного… Читати далі »

Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям «істина»

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.2 УДК  007:165.023.1:930.2 Правда як поняття в історіографічному дискурсі з позицій соціальнокомунікаційного підходу: категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям «істина» Петренко Світлана Іванівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірантка. https://orcid.org/0000-0001-9596-5531 Резюме Актуальність дослідження спричинена збільшенням постправди і постжурналістики в глобальному комунікаційному просторі та необхідністю вирішення наукової проблеми правди як соціальнокомунікаційної… Читати далі »

Концептуалізація страху в новинах про коронавірус

DOI https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.77.1 УДК 070:004.77:616-036.21:159.942 Концептуалізація страху в новинах про коронавірус Мірошниченко Павло Васильович, Запорізький національний університет, кандидат філологічних наук, доцент Резюме Мета статті – визначити та схарактеризувати основні вербальні прийоми концептуалізації страху в українськомовних інтернетівських новинах про коронавірус. Було використано метод інтерпретації даних соціологічних досліджень, проведено моніторинг українськомовних інтернет-новин про коронавірус. Концепт «страх» в українській… Читати далі »