Наукові записки Інституту журналістики. Том 2(77), 2020 р.

[download url=”http://www.scientific-notes.com/wp-content/uploads/2020/12/NZ_77_20.pdf” title=”Завантажити повний випуск”]

На обкладинці вміщено фото Наталі Вітіславівни Грицяк, заслуженого діяча науки і техніки України (2009), професора (2007), доктора наук з державного управління (2005), кандидата педагогічних наук (1995).

З 1985 по 1992 рр. працювала вчителем, заступником директора школи у м. Миколаєві. З 1996 по 2005 рр. – доцент, завідувач відділу, заступник начальника управління, докторант, професор Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ). З 2006 р. по 2010 р. – завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (НАДУ). З квітня 2010 р. по січень 2016 р. – професор, завідувач кафедри інформаційної політики НАДУ. З лютого 2016 р. – професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має понад 140 публікацій з проблем інформаційної політики, державної політики та управління, гендерної політики. Серед них – авторська монографія «Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології, практики» (2004), монографії у співавторстві: «Інформаційна складова політики та управління» (2015), «Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціальноекономічного розвитку» (2009), «Україна в 2008 році: Біла книга державної політики» (2008), «Україна в 2009 році: Біла книга державної політики» (2009), «Політична система і громадянське суспільство: європейські та українські реалії» (2007), «Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006» (2006), «Розвиток суспільства» (2004), «Роль інформації у формуванні ринкової економіки» (2004), «Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів» (2003), «Ґендерні аспекти державної служби» (2002) та ін., понад 60 статей у наукових фахових виданнях.

Статті з журналу

Вихідні дані

Зміст

У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Концептуалізація страху в новинах про коронавірус
Павло Мірошниченко, Запорізький національний університет

Правда як поняття в історіографічному дискурсі
з позицій соціальнокомунікаційного підходу:
категорійні властивості й функції, співвіднесеність з поняттям «істина»

Світлана Петренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ / ПУБЛІЦИСТИКИ

Літературні співробітники часопису «Українські вісті» (1945, Німеччина – 2000, США)
Сергій Козак, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Маскулінність пролетаріату:
медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920–1930-х років

Ольга Хамедова, Київський університет імені Бориса Грінченка

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Корпоративні комунікації як напрям паблік рилейшенз: теоретико-історичний аспект
Дмитро Олтаржевський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс
Олексій Підлуцький, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук
Вероніка Кисіль, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського

Залишити відповідь