Про журнал

«Наукові записки Інституту журналістики» – фахове наукове видання Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журнал публікує оригінальні, закінчені роботи за результатами досліджень з соціальних комунікацій, що відображають сучасні тенденції розвитку галузі в Україні та світі, закономірності, процеси, структури та форми масовокомунікаційної діяльності. Пріоритет надається актуальним для української та світової аудиторії дослідженням розвитку соціальнокомунікаційних технологій, медіа, журналістики, видавничої справи, реклами, зв’язків з громадськістю, соціальної інформатики тощо. Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних комунікацій, що вийшли друком впродовж останніх двох років.

Аудиторія журналу – науковці, викладачі, студенти, професіонали у галузі медіа та комунікацій, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними тенденціями розвитку комунікаційного простору.

Формат журналу відповідає міжнародним стандартам; статті проходять процедуру рецензування; Міжнародна редакційна колегія включає видатних учених у галузі соціальних комунікацій.

Наукове видання затверджено як фахове (Категорія Б) у галузі соціальних комунікацій наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471 та включено до реєстра наукових фахових видань України.

ISSN 2522-1272

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 24029-13869ПР від 28.05.2019 р.

Адреса редакції: «Наукові записки Інституту журналістики»,
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
вул. Юрія Іллєнка, 36/1, м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (+38044) 481 4548
Факс: (+38044) 483 0981
Email: publishing.group.ij@gmail.com